Co: Kategorie: Lokalita: Cena od: do:

Podmínky

1. ksvemu.cz je inzertní portál provozovaný fyzickou osobou dále jen „provozovatel“.

Na inzertním serveru je přísně zakázáno inzerovat bez ohledu na TOPOVÁNÍ:

* Inzeráty s nadměrným množstvím hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků.
* Multilevel (MLM) a provizních systémů
* Emailingu a jiných bezpracných výdělků;
* Prací, jejichž podmínkou je poplatek předem;
* Opakované inzerce stále stejného nového zboží;
* Livechatů a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
* Erotických inzerátů
* Nic neříkající inzeráty typu: "Super domácí práce pro všechny".
* Cílené inzeráty na propagaci webových stránek.

Při porušení těchto pravidel bude Váš inzerát vymazán bez nároku na vrácení platby za TOPOVÁNÍ.

2. Server ksvemu.cz umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb
a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen „uživatelů“.

3. Inzerát v bazaru může být uveden pouze v jedné kategorii, do které patří. Je zakázáno vkládat
jeden inzerát vícekrát do více kategorií. Inzeráty prodeje/nabídky patří do "nabídky", inzeráty
poptávky/nákupu patří do "poptávky".

4. Uživatel nesmí opakovaně vkládat inzerát se stejným nebo podobným obsahem. Pokud Uživatel
podá dva stejné - duplicitní inzeráty, jeden z nich bude bez varování smazán. V případě, že byl tento
inzerát uživatelem TOPován, nemá Provozovatel povinnost nahrazovat uživateli zaslanou
částku za topování inzerátu.

5. Fotografie v inzerátech nesmí být klamavé, urážlivé, drastické, proti zákonné a nemorální.
Fotografie nesmí obsahovat odkaz na www stránky, v případě porušení má Provozovatel právo
takovéto fotografie bez upozornění smazat.

6. Odkaz na www stránky nesmí být umístěn v těle inzerátu a bude smazán bez předchozího
varování.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět nezbytné změny v údajích inzerátu, případně inzerát
vůbec nezveřejnit - odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly
ksvemu.cz nebo dobrými mravy.

8. Provozovatel ksvemu.cz pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá
tak žádné záruky za obsah inzerátu. Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel a nepřebírá
žádné závazky ani záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnosti
nabízeného zboží či služeb.

9. V případě podezření na podvodnou inzerci může tento inzerát jakýkoli Uživatel nahlásit jako
podvodný a provozovatel ho zablokuje.

10. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo
získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním
užitím registračních a statistických údajů.

11. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že
Provozovatel serveru ksvemu.cz je oprávněn využívat údaje k reklamním účelům a zasílat Uživateli
jakékoliv e-mailové zprávy, především pak informace o novinkách, které ksvemu.cz nabízí.

12. Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu
konkurenci, tzn. webům stejně zaměřeným jako ksvemu.cz.

13. Je zakázáno vkládat animované GIFy - animace je vyhrazena pouze pro placenou reklamu.

14. Každý uživatel může zviditelnit svůj inzerát a tím získat výhodu oproti ostatním uživatelům. Toto
zvýhodnění se provádí tzn., TOPování přes odkaz u každého inzerátu. TOPování je hrazeno pomocí
zpoplatněné SMSky. TOP inzerát je zvýhodněn na sedm dní.

15. Přečtením a potvrzením těchto podmínek souhlasíte, že Vám může být zasílán hromadný
newsletter.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si
vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Inzeráty celkem: 365, dnes: 0